YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Phrasal Verbs (Deyimsel fiiller) Kelime Listesi

YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Phrasal Verbs (Deyimsel fiiller) Kelime Listesi

Account for: Sorumlu olmak, açıklamak
Back up: Desteklemek, arka çıkmak, yedeklemek
Base on: Dayandırmak, dayamak
Bear out: Desteklemek, doğrulamak
Break away: Kaçmak, kirişi kırmak
Break into: Dalmak, zorla girmek
Break out: Patlak vermek, ortaya çıkmak
Break out of: Firar etmek
Break through: Doğmak, çıkmak
Bring about: Neden olmak, yol açmak
Bring in: Sunmak, getirmek
Bring off: Kurtarmak, başarmak
Bring up: Yetiştirmek, büyütmek
Build up: Kurmak, kuvvetlendirmek, artırmak
Burst into: Bir yere aniden girmek
Burst into tears: Gözyaşlarına boğulmak
Call for: Gerektirmek, istemek, çağırmak
Care for: Bakmak
Carry away: Coşturmak, heyecanlandırmak
Carry on: Devam etmek
Cast aside: Bir kenara koymak, terk etmek
Catch on: Tutulmak, moda olmak
Change over: Yöntem değiştirmek, değiştirmek
Close down: Sonlandırmak, kapatmak
Close in: Yaklaşmak
Come across: Karşılaşmak, rastlamak
Come along: Birlikte gelmek, eşlik etmek
Come apart: Dağılmak, parçalanmak
Come in: Moda olmak
Come up with: Ortaya bir düşünce atmak, üretmek
Connect with: Bağlamak, bitiştirmek
Cope with: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Cut off: Ayırmak, koparmak
Deal with: İle ilgilenmek, icabına bakmak
Die out: Nesli tükenmek, tükenmek
Do with: İstemek, ihtiyaç duymak
End up: Bitmek, sonuçlanmak, kalmak
Fall short: Erişememek, kısa kalmak
Figure out: Anlamak, çözmek, halletmek
Fill in: Form doldurmak, doldurmak
Find out: Bulmak, anlamak
Follow through: Gerçekleştirmek, yerine getirmek
Get in: İçeri girmek, içeriye girmek
Get off: İnmek, ayrılmak, çıkmak
Get on with: İyi anlaşmak, iyi geçinmek
Get over: İyileşmek, aşmak
Get through: Bitirmek, geçirmek, başarmak
Give rise to: Neden olmak, yol açmak
Go around: Dolaşmak, gezinmek
Go for: Çabalamak, gayret etmek, bulmak
Go out: Dışarı çıkmak
Hold on: Beklemek, tutmak
Hold up: Geciktirmek, durdurmak
Join in: Katılmak
Keep off: Uzak tutmak, yaklaştırmamak
Keep on: Devam etmek, sürdürmek
Keep pace with: Ayak uydurmak
Keep up: Devam ettirmek, sürdürmek
Keep up with: Ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
Lay out: Düzenlemek, hazırlamak
Lead to: Sonuçlanmak
Leave out: Karıştırmamak, dışında tutmak
Look down: Küçük görmek, değeri düşmek
Look for: Aramak
Look out for: Dikkat etmek, bakmak
Make do: İdare etmek, yetinmek
Make out: Fark etmek, anlamak
Make over: Biçimini değiştirmek, dönüştürmek
Make up: Oluşturmak, uydurmak
Make up for: Telafi etmek
Pick up: Yerden kaldırmak, almak, kaldırmak
Play out: Tükenmek, bitirmek
Play up: Vurgulamak, üzerinde durmak
Point out: Belirtmek, işaret etmek, göstermek
Pull down: Sağlığını bozmak, yok etmek
Pull through: Şifa bulmak, iyileşmek
Put down: Rezil etmek, fırçalamak
Put in: Katmak, ilave etmek, eklemek
Put off: Ertelemek
Put on: Giymek, takmak
Put out: Söndürmek
Put out of: Dışında bırakmak, hariç bırakmak
Put over: Ertelemek, tecil etmek
Put pressure on: Baskı yapmak, sıkıştırmak
Put through: Telefonu bağlamak, bağlamak
Put up with: Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
Related to: Ait , ile ilgili
Rely on: Güvenmek, dayanmak
Rule out: Kabul etmemek, çıkarmak, almamak
Run down: Kötülemek, küçük düşürmek
Run off: Kaçmak, firar etmek
Run on: Devam etmek, ilerlemek
Run out of: Kalmamak , tükenmek
Run through: Ayrıntılar üzerinde durmak
Set off: Ateşlemek, başlatmak
Set out: Yola çıkmak, başlamak, koyulmak
Set up: Kurmak, oluşturmak
Show off: Gösteriş yapmak, hava atmak
Slow down: Yavaşlamak, yavaşlatmak
Sort out: Ayırmak, seçip ayırmak, sınıflandırmak
Take away: Götürmek, alıp götürmek
Take care of: İlgilenmek, özen göstermek
Take into account: Dikkate almak, göz önüne almak
Take off: Havalanmak, kalkmak, çıkartmak
Take over: Devralmak, üstlenmek
Take up: Meşgul olmak
Tell off: Azarlamak, Ağzının payını vermek
Try out: Denemek
Turn away: Kovmak, defetmek, geri çevirmek
Turn back: Geri dönmek, gerilemek
Turn into: Dönüştürmek, dönüşmek
Turn off: Kapatmak
Turn over: Düşünüp taşınmak
Turn up: Çıka gelmek, ortaya çıkmak
Turn upon: Saldırmak, bağlı olmak
Use up: Harcamak, bitirmek, tüketmek
Wipe out: Yok etmek, silip temizlemek
Work out: Çözmek (problem), çalışma yapmak
Write off: Silmek (borç), iptal etmek

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yokdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!