YOKDİL Sosyal Bilimleri Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

YOKDİL Sosyal Bilimleri Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi

Absolutely: Kesinlikle, tamamen
Accordingly: Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
Admittedly: İtiraf etmek gerekirse
Afterwards: Sonra, ilerde
Ahead: İlerde, önde, önceden
Apparently: Görünüşe göre, anlaşılan
Approximately: Yaklaşık olarak
Barely: Ancak, anca, zar zor
Basically: Esasında, temel olarak
Bluntly: Açık açık, dobra dobra
Briefly: Kısaca
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Commonly: Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
Comparatively: Orantılı olarak, nispeten,kısmen
Completely: Tam olarak, tamamıyla, bütünüyle
Consecutively: Birbirini izleyerek, artarda olarak
Considerably: Oldukça, epeyce
Consistently: Tutarlı bir şekilde
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Continually: Sürekli olarak, boyuna
Continuously: Sürekli olarak, durmadan
Deliberately: Kasten, kasıtlı olarak
Eminently: Fazlasıyla, pek
Especially: Özellikle
Essentially: Aslen, aslında, esasen
Eventually: Sonunda, en sonunda
Exceptionally: Olağan üstü bir şekilde
Exclusively: Özellikle, sadece, yalnız
Extensively: Yaygın olarak, geniş olarak
Extremely: Aşırı, aşırı boyutta, son derece
Fairly: Oldukça, epey, dosdoğru
Formerly: Eskiden, önceden, vaktiyle
Fortunately: Neyse ki
Frequently: Sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
Gradually: Azar azar, derece derece, gitgide, gittikçe
Grossly: Fena halde, ağır şekilde
Hardly: Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
Hence: Bundan, bundan dolayı
Highly: Büyük ölçüde, çok, son derece
Immediately: Derhal, hemen
Inevitably: Kaçınılmaz biçimde
Intensely: Aşırı derecede, son derece
Invariably: Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
Ironically: Alaylı biçimde
Likewise: Ayni şekilde
Mainly: Çoğunlukla
Meantime: Bu arada, iken
Meanwhile: Bu arada, aynı anda, iken
Merely: Sadece, ancak, yalnız
Morally: Ahlâkça, manevi olarak
Moreover: Bundan başka, üstelik
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Mutual: Karşılıklı, iki taraflı, müşterek
Notably: Özellikle
Noticeably: Farkına varılacak derecede
Occasionally: Ara sıra, bazen
Officially: Resmi olarak, resmen
Onwards: İleri, ileriye, beri, sonra
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Partly: Kısmen
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Personally: Şahsen, kişisel olarak
Postwar: Savaş sonrası, savaştan sonraki
Potentially: Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
Practically: Hemen hemen, neredeyse
Presumably: Herhalde, galiba, muhtemelen
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Reasonably: Oldukça, makul bir şekilde
Recently: Son zamanlarda, geçenlerde
Regularly: Devamlı, düzenli olarak
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Roughly: Kabaca, aşağı yukarı
Scarcely: Nadiren, neredeyse hiç
Seemingly: Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
Seldom: Nadiren, seyrek, arada bir
Severely: Sertçe, şiddetli bir şekilde
Similarly: Benzer bir şekilde, bunun gibi
Slightly: Hafifçe, belli belirsiz, biraz
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somehow: Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Steadily: Düzenli bir şekilde
Straight: Düz, doğru, dümdüz
Subsequently: Sonradan, daha sonra, sonra
Suddenly: Aniden
Surely: Elbette, muhakkak
Terribly: Son derece, berbat bir şekilde, aşırı
Therefore: Bu nedenle, bundan dolayı
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Undeniably: İnkâr edilmez bir şekilde
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Whatsoever: Ne, her ne, herhangi

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yokdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!